Foglalkozásaink

Kézműves foglalkozás

Minden évszakban egy alkalommal várjuk a családokat egy kis közös barkácsolásra.

Néptánc

Óvodánkban a néptánc és a népdalok éneklése mindennapjainkban jelen van.

Nagyon jó közösségformáló, jó lehetőséget nyújt a gyerekeknek, hogy komplex ismereteket szerezzenek nemcsak a hagyományokról, hanem az őket körülvevő környezetről. Ám ami a legfontosabb, hogy mindezeket élményszerű játékokba ágyazva kapják meg.

A néptánc-foglalkozások célja, hogy játékos formában a hagyományos népi játékok segítségével fejlesszük a gyermekek mozgáskészségét, mindeközben észrevétlenül sajátítják el a magyar néptánc alapelemeit. A cél a játék, amelyet az ismeretközvetítés, a készség- és képességfejlesztés lehetősége követ.

Az óvodai néptáncfoglalkozások fontos alapja a népi- és dalos játékok, hiszen a táncokban fellelhető mozgások, mozdulatok mind megtalálhatók a népi játékokban, tehát nemcsak táncmotívumokat tanítunk a gyereknek, hanem a táncban szereplő mozgásformákat gyakoroljuk a játékok által..., tehát játszva tanulunk...

Fontos, hogy a gyerekek a játékélményeken keresztül jussanak el ahhoz, hogy a későbbiekben a tánc ne produkciós élményként jelenjen meg életükben, hanem át tudják élni annak valódi örömteli formáját.

A néptáncnak komoly, összetett fejlesztő hatása van, a mozgástól, az emlékezetig, a kifejezésmódot, az irányokat, a térbeli viszonyokat egyaránt fejleszti játékos formában.

A tánc egy ösztönös, örömteli önkifejezés a szabad mozgás által.

Lisztmajer Edit - óvodapedagógus, néptáncoktató

Úszás

A beiskolázást megelőzően minden nagycsoportos részt vesz egy 2x8 alkalomból álló úszótanfolyamon

Kisgyermek torna

A középsős és nagycsoportos gyerekeknek lehetőségük van hetente két alkalommal a tornateremben intenzív mozgásfejlesztésen részt venni. (Farkaskölyök torna Attila bácsival)

Chestnut English

Az újpesti Kids Club nyelviskola tanárai tevékenységközpontú nyelvtanítást végeznek intézményünkben. A nyelvtanítás a napirend szerves részét képezi, a délelőtti játékidő egy részét, a gondozási tevékenységet és az étkezési- és pihenőidőt is átszövi.

 

Aktuális

Mihály napi képek
2018.09.29.
Fazék Híradó
2018 novemberi menük
Befizetés
2018. novemberi befizetés
Nyílt napok 2018
Előzetes bejelentkezési lehetőség
Chestnut English
Új rendszerű, gyermekközpontú angol oktatás
Gyereknap
2018. május