Foglalkozásaink

Kézműves foglalkozás

Minden évszakban egy alkalommal várjuk a családokat egy kis közös barkácsolásra.

Néptánc

Óvodánkban a néptánc és a népdalok éneklése mindennapjainkban jelen van.

Nagyon jó közösségformáló, jó lehetőséget nyújt a gyerekeknek, hogy komplex ismereteket szerezzenek nemcsak a hagyományokról, hanem az őket körülvevő környezetről. Ám ami a legfontosabb, hogy mindezeket élményszerű játékokba ágyazva kapják meg.

A néptánc-foglalkozások célja, hogy játékos formában a hagyományos népi játékok segítségével fejlesszük a gyermekek mozgáskészségét, mindeközben észrevétlenül sajátítják el a magyar néptánc alapelemeit. A cél a játék, amelyet az ismeretközvetítés, a készség- és képességfejlesztés lehetősége követ.

Az óvodai néptáncfoglalkozások fontos alapja a népi- és dalos játékok, hiszen a táncokban fellelhető mozgások, mozdulatok mind megtalálhatók a népi játékokban, tehát nemcsak táncmotívumokat tanítunk a gyereknek, hanem a táncban szereplő mozgásformákat gyakoroljuk a játékok által..., tehát játszva tanulunk...

Fontos, hogy a gyerekek a játékélményeken keresztül jussanak el ahhoz, hogy a későbbiekben a tánc ne produkciós élményként jelenjen meg életükben, hanem át tudják élni annak valódi örömteli formáját.

A néptáncnak komoly, összetett fejlesztő hatása van, a mozgástól, az emlékezetig, a kifejezésmódot, az irányokat, a térbeli viszonyokat egyaránt fejleszti játékos formában.

A tánc egy ösztönös, örömteli önkifejezés a szabad mozgás által.

Lisztmajer Edit - óvodapedagógus, néptáncoktató

Úszás

A beiskolázást megelőzően minden nagycsoportos részt vesz egy 2x8 alkalomból álló úszótanfolyamon

Kisgyermek torna

A középsős és nagycsoportos gyerekeknek lehetőségük van hetente két alkalommal a tornateremben intenzív mozgásfejlesztésen részt venni. (Farkaskölyök torna Attila bácsival)

Chestnut English

Az újpesti Kids Club nyelviskola tanárai tevékenységközpontú nyelvtanítást végeznek intézményünkben. A nyelvtanítás a napirend szerves részét képezi, a délelőtti játékidő egy részét, a gondozási tevékenységet és az étkezési- és pihenőidőt is átszövi.

 

Aktuális

Nyílt napok 2018
Előzetes bejelentkezési lehetőség
Fazék Híradó
2018 májusi menük
Befizetés
2018. májusi befizetés
Farsangi képek
2018. január
Chestnut English
Új rendszerű, gyermekközpontú angol oktatás