Hitélet

Egyházi fenntartású intézményként működünk, ahol célunk a gyermekek megismertetése a hittel, az örök emberi és erkölcsi értékekkel.

A hitoktatás felmenő rendszerben kerül bevezetésre. A korábbi
fakultatív hitoktatást felváltja felmenő rendszerben bevezetett
órarendszerű foglalkozás.

A hitoktatást a Benkő István Általános iskola és Gimnázium hitoktatói
végzettségű tanítója végzi.

Melyről a Foglalkozások menüpontban olvashat, a Hittan cím alatt. Egyetértésben a Magyar Református Egyházzal – továbbra is nagy hangsúlyt fektetünk a hagyományaink megismertetésére, gondozására, és tradicionális értékeink korszerű köntösben való megjelenítésére.

A szülőkkel együttműködve igyekszünk olyan, napjaink zajos és ingergazdag világában világítótoronyként szolgáló értékrend alapjait lefektetni, melyekre a felcseperedő gyermekek a későbbiekben építeni tudnak.