Hitélet

Egyházi fenntartású intézményként működünk, ahol célunk a gyermekek megismertetése a hittel, az örök emberi és erkölcsi értékekkel.

A hittan oktatást 2020. szeptemberétől felmenő rendszerben vezetjük be az óvodába. A foglalkozásokat képzett hitoktató fogják tartani heti egy alkalommal, ezáltal a programunk részévé válik.

Melyről a Foglalkozások menüpontban olvashat, a Hittan cím alatt. Egyetértésben a Magyar Református Egyházzal – továbbra is nagy hangsúlyt fektetünk a hagyományaink megismertetésére, gondozására, és tradicionális értékeink korszerű köntösben való megjelenítésére.

A szülőkkel együttműködve igyekszünk olyan, napjaink zajos és ingergazdag világában világítótoronyként szolgáló értékrend alapjait lefektetni, melyekre a felcseperedő gyermekek a későbbiekben építeni tudnak.