Foglalkozások

Foglalkozásaink összeállításánál több szempontot vettünk figyelembe, melyek: általános, gyermek- és élményközpontú filozófiánk, az életkori sajátságok, a hagyományéltetést és ápolást célzó törekvéseink, intézményünk jellege (egyházi fenntartású intézmény), felkészítés az iskolába történő sikeres továbblépésre, illetve szülői igények és sok éves tapasztalatunk, mely a gyermekek és a szülők visszacsatolásait is figyelembe veszik.

 

Kézműves foglalkozás

Évszakonként egy-egy alkalommal várjuk a családokat egy közös barkácsolásra, kézműveskedésre egy emlékezetes családi program keretében.

Nem titkolt szándékunk, hogy a csemeték szocializálását, terelgetését a szülőkkel kooperálva szeretnénk megvalósítani, ebben is segítenek bennünket ezek a közös élmények.

tovább ›››

Néptánc

A hagyományéltetés egyik rendszeres eszköze a néptánc és a népdalok éneklése – intézményünkben mindkettő napi szintű program, hétköznapjaink integráns része.

Ezek a programok kiváló közösségformáló hatásúak, az ismeretszerzés játékos eszközei, és a néptánc alapjainak elsajátítása mellet fejlesztik a mozgáskészséget...

tovább ›››

Úszás

A vízzel való ismerkedést intézményünk saját, udvarunkon található medencéje is elősegíti.

Ezen felül a beiskolázást megelőzően minden nagycsoportos részt vesz egy 2x8 alkalomból álló úszásoktató tanfolyamon...

tovább ›››

Chestnut English

Az újpesti Kids Club nyelviskola tanárai tevékenységközpontú nyelvtanítást végeznek intézményünkben.

A nyelvtanítás a napirend szerves részét képezi, a délelőtti játékidő egy részét, a gondozási tevékenységet és az étkezési- és pihenőidőt is átszövi...

tovább ›››

Hittan

Egyházi fenntartású intézményként kiemelten fontosnak tartjuk, hogy lehetőséget biztosítsunk a keresztyén hit alapjainak megismerésére.

Ennek természetesen a gyermekek korosztályi követelményeinek és elvárásainak megfelelő módon kell megtörténnie...

tovább ›››

Egyéb foglalkozás

A Vadgesztenye Óvodában lehetőség van a standard foglakozásokon túl térítés ellenében igénybe venni más programokat is.

Ezek közé tartozik az alapozó terápia, a farkaskölyök torna, a sakkfoglalkozás és a karate...

tovább ›››

Speciális pedagógusok

Intézményünkben gyógypedagógus, pszichológus, logopédus, fejlesztő pedagógus segíti az óvó nénik munkáját minden olyan esetben, amikor ez indokolt.

A gyógypedagógiai támogatás, fejlesztés és tehetséggondozás minden esetben a szülőkkel való konzultáció után...

tovább ›››

Kézműves Foglalkozás

Évszakonként egy-egy alkalommal várjuk a családokat egy közös barkácsolásra, kézműveskedésre egy emlékezetes családi program keretében.

Nem titkolt szándékunk, hogy a csemeték szocializálását, terelgetését a szülőkkel kooperálva szeretnénk megvalósítani, ebben is segítenek bennünket ezek a közös élmények.

NÉPTÁNC

A hagyományéltetés egyik rendszeres eszköze a néptánc és a népdalok éneklése – intézményünkben mindkettő napi szintű program, hétköznapjaink integráns része.

Ezek a programok kiváló közösségformáló hatásúak, az ismeretszerzés játékos eszközei, és a néptánc alapjainak elsajátítása mellet fejlesztik a mozgáskészséget, a memorizálás képességét, a kifejezésmódot, az irányok, térbeli viszonyok érzékelését.

A gyermekek képzett néptáncoktató óvodapedagógusaink segítségével ismerkedhetnek a néptánccal. Kolléganőink sok éves tapasztalattal, kimagasló motivációs képességgel, játékos eszközökkel kalauzolják a gyermekeket a népdalok és a néptánc élményeket kínáló világába.

Úszás

A vízzel való ismerkedést intézményünk saját, udvarunkon található medencéje is elősegíti.

Ezen felül a beiskolázást megelőzően minden nagycsoportos részt vesz egy 2x8 alkalomból álló úszásoktató tanfolyamon. A víz az élmények örök forrása, de ugyanakkor veszélyes közeg is. Az úszás ismerete olyan szükségszerű tudás, melynek elsajátítását már gyermekkorban különösen fontosnak gondoljuk.

Chestnut English

Az újpesti Kids Club nyelviskola tanárai tevékenységközpontú nyelvtanítást végeznek intézményünkben.

A nyelvtanítás a napirend szerves részét képezi, a délelőtti játékidő egy részét, a gondozási tevékenységet és az étkezési- és pihenőidőt is átszövi.

Hittan

Egyházi fenntartású intézményként kiemelten fontosnak tartjuk, hogy lehetőséget biztosítsunk a keresztyén hit alapjainak megismerésére.

Ennek természetesen a gyermekek korosztályi követelményeinek és elvárásainak megfelelő módon kell megtörténnie. 2020-tól új kiscsoportosok hetente egyszer részesülnek hitoktatásban. Ennek érdekében hetente meglátogat minket, Erzsi néni református hitoktató, bibliai történeteket tanít a gyermekeknek.

A 2020 előtt is intézményünkbe járó gyermekek részére a hitoktatás továbbra is fakultatív formában zajlik a Sószobában.

[gallery ID=3]

Egyéb foglalkozás

A Vadgesztenye Óvodában lehetőség van a standard foglakozásokon túl terítés ellenében igénybe venni más programokat is.

Ezek közé tartozik az alapozó terápia, a farkaskölyök torna, a sakkfoglalkozás és a karate. Ezek igénybevételének lehetőségeiről és kondícióiról kollégáink készséggel adnak felvilágosítást minden érdeklődő szülőnek.

Speciális pedagógusok

Intézményünkben gyógypedagógus, pszichológus, logopédus, fejlesztő pedagógus segíti az óvó nénik munkáját minden olyan esetben, amikor ez indokolt.

A gyógypedagógiai támogatás, fejlesztés és tehetséggondozás minden esetben a szülőkkel való konzultáció után, a szülők folyamatos tájékoztatása mellett folyik. A fejlesztőpedagógus a részképesség, képességbeli lemaradások játékos fejlesztésével segíti az iskolába készülő csemetéket.